Občánek I. – Adventní školní jarmark

Adventní školní jarmark se na naší škole uskutečnil poprvé a z jeho příprav i realizace máme velikost radost. Celkem 15 dětí z badatelského klubu (2.-5.třída) pod vedením Mgr. Moniky Vrbové připravily pro své spolužáky, učitele i zaměstnance školy celodenní jarmark s prodejem vlastnoručně vyrobených výrobků, připraveným občerstvením a bohatým doprovodným programem: děti vyráběly originální placky, mohly se nechat vyfotit ve fotokoutku, krájely jablíčko, plnily adventní kvíz, zpívaly koledy anebo psaly a malovaly společný dopis Ježíškovi. Velký ohlas měla aktivita Chyť si svého Ježíška, která probíhala v tělocvičně a byla sladkou tečkou za celým jarmarkem. Děti si během akce vyzkoušely, co obnáší připravit a zrealizovat podobnou akci, učily se spolupracovat, reagovat na vzniklé problémy, samy měly na starost peníze, výzdobu i následný úklid. Veškerý výtěžek z akce věnovaly děti Zoo Na Hrádečku a už teď chystají a plánují další akci. Na realizaci jarmarku se také podílela 9.třída pod vedením Ing. Hany Machalové, za což jim patří veliký dík, děkujeme také vedení školy za podporu a také dotační podpoře v rámci programu Občánek MAP II.