Pracovní skupina pro rovné příležitosti

zřizovatel
I. Daňhelová – ZŠ Pelhřimov
B. Kobrlová – NPI Jihlava
Š. Třísková – ŽŠ Pelhřimov Osvobození
M. Křížková – SPŠ a SOU Pelhřimov
J. Svobodová – PPP Pelhřimov
M. Langová – studentka logopedie