Pracovní skupina pro rovné příležitosti

zřizovatel
I. Daňhelová – ZŠ Pelhřimov
B. Kobrlová – ZŠ a MŠ Košetice
Š. Třísková – Vysočina Education
M. Křížková – SPŠ a SOU Pelhřimov
J. Svobodová – PPP Pelhřimov
M. Langová – studentka logopedie
žáci ZŠ Pelhřimov Osvobození