Září 2023

Začíná školní rok a opět rozjíždíme setkání, pracovní skupiny a další. v září nás čeká:
– workshop na téma vědomá stopa pohybu pro pedagogy MŠ
– setkání pracovních skupin, žáků, studentů a učitelů, kteří se chtějí zapojit do vzdělávání na Pelhřimovsku
– setkání metodiků prevence a výchovných poradců